Văn phòng làm việc Mediamax

Văn phòng làm việc Mediamax

Văn phòng làm việc Mediamax

 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại Truyền Thông

 Địa điểm: số 2 Đại Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội.

 Quy mô: Diện tích sàn: 500m2 (bao gồm Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, phòng họp, hội thảo).

 Cung cấp, lắp đặt nội thất