Trung tâm giải pháp doanh nghiệp miền Nam – Viettel Tầng 19

Trung tâm giải pháp doanh nghiệp miền Nam – Viettel Tầng 19

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL

Địa điểm dự án: 285 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Hạng mục: Thi công xây dựng, hoàn thiện hệ thống nội thất và cung cấp lắp đặt thiết bị