Spa shoppet khu đô thị Gamuda

Spa shoppet khu đô thị Gamuda

Địa điểm | Đường 2.2 - GAMUDA GARDENS - Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội

Tầng 1 khu shop house

Phong cách thiết kế | Hiện đại