Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Văn phòng làm việc

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội.

Diện tích: 300m2 (văn phòng làm việc và giao dịch)

Thi công cải tạo và cung cấp lắp đặt nội thất