Văn phòng làm việc Ecopark Westbay

Văn phòng làm việc Ecopark Westbay

Văn phòng làm việc

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark

Địa điểm: Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên

Diện tích: 1600m2 và 200 chỗ ngồi (Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, phòng họp, hội thảo).

Cung cấp, lắp đặt nội thất